Veiksmīgi noslēdzās projekts „Eiropas diena 2014”

eiropas diena_logoBiedrība „Serža Li mākslas sintēzes biedrība” sadarbībā ar biedrību „Erfolg” un biedrību „Mentors” ar Daugavpils pilsētas domes atbalstu organizēja un realizēja projektu „Eiropas diena 2014”. Projekta ietvaros tika organizētas dažādas interesantas un aktuālas aktivitātes. 2014.gada 19. novembrī tika organizēts konkurss „Eiro erudīts Latvijai” un lekcija par Eiropas Savienības piedāvātajām iespējām un 17. decembrī Daugavpils 13. vidusskolā notika koncerts „Eiropas mirklis 2014”.

Konkursa „Eiro erudīts Latvijai” laikā visiem interesentiem bija iespēja uzzināt vairāk par naudu eiro un Eiropas Savienību, piedaloties pasākumā. Aktīvākie dalībnieki saņēma balvas. Rezultātā jaunieši tika iepazīstināti ar dažādām Eiropas kultūrām un valstu tradīcijām, kā arī ar Eiropas Savienības vēsturi un ģeogrāfiju. Lekcijās dalībnieki uzzināja par dažādiem faktiem par Eiropas Savienību un par Eiropas piedāvātajām iespējām jauniešiem, saņemot balvas ar ES simboliku un informatīvus materiālus. Galvenā projekta sastāvdaļa bija mākslas sintēzes koncerts, kurā piedalījās dažādas bērnu, jauniešu muzikālās un deju grupas no dažādām pilsētas skolām. Pasākumā piedalījās arī jaunieši no dažādām Eiropas valstīm: Portugāles, Grieķijas, Itālijas, Rumānijas, Polijas. Koncerta gaitā jaunieši ar mākslas sintēzes starpniecību iepazinās ar dažādu Eiropas valstu kultūrām un to tradīcijām, kas veicināja izglītošanos kultūrmākslas jomā, attīstīšanu un audzināšanas satura bagātināšanu sabiedrībā bērnu un jauniešu vidē.

eiropas mirklisIzvirzītie pasākuma organizatoru mērķi tika pilnībā sasniegti un koncerts veiksmīgi tika organizēts radošā pozitīvā atmosfērā Daugavpils 13. vidusskolā. Pateicoties pasākumam, tika piesaistīta Daugavpils pilsētas jaunatne, popularizētas un paplašinātas Daugavpils jaunatnes zināšanas par Eiropas valstīm, par vācu, latviešu kultūras tradīcijām un citu tautību kultūras tradīcijām, iepazīts un pieņemts citu Eiropas tautu kultūras mantojums, saglabājot savas kultūras identitāti. Dažādu tautību jaunieši tika iesaistīti sabiedriskajā pasākumā, koncertā tika iesaistītas dažādas kultūras organizācijas, tika izglītoti un piesaistīti koncertpasākumā bērni un jaunieši visu svētku garumā, kā arī tika attīstīts bērnu un jauniešu radošs potenciāls un sniegta iespēja ar prieku un gandarījumu pašizpausties radošajā darbībā.