Daugavpilī norisinās projekts “Iedvesmo paaudzi”

image002image006Iedvesmo paaudzi”

www.sif.lv

www.eeagrants.lv

www.eeagrants.org

Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija.

Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Latvijas valsts finansiālu atbalstu.

Par publikācijas saturu atbild biedrība “ERFOLG”

No 25.10.2014. līdz 25.09.2015. biedrība „ERFOLG” Daugavpilī,  īstenos projektu „Iedvesmo paaudzi”.  Projekta mērķis ir sekmēt Daugavpils pilsētas pirmspensijas un pensijas vecuma cilvēku, kā arī sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu noderīgo prasmju iegūšanai, motivācijai un integrācijai sabiedrībā, kā arī veicināt dialogu starp paaudzēm, motivēt dalībniekus sadarboties un kopā risināt aktuālas problēmas.

Pamatojoties uz projekta mērķiem, galvenās projekta aktivitātes ietvers  treniņus par saskarsmi un sadarbības kultūru, psiholoģiskos treniņus par emociju vadīšanu,  kopīgas radošās nodarbības (deju, sociālās gleznošanas, māla veidošanas, teātra),  kuras pozitīvi ietekmēs viņu garastāvokli, veselību un attieksmi pret visāda veida dzīves situācijām. Dalībnieki kļūs vairāk socializēti, komunicēs savā starpā un meklēs konfliktsituāciju risināšanas iespējas, tiks vairāk iesaistīti sabiedriskajās aktivitātēs. Projekta noslēgumā tiks rīkots iesaistīto dalībnieku izlaidums, kur tiks prezentēti projekta laikā sagatavotie priekšnesumi, radošie darbi, kā arī tiks izsniegti diplomi.  Tiks veidots videostāsts, kurā tiks iekļauti labas prakses piemēri par sociālas atstumtības riskam pakļauto jauniešu un pirmspensijas un pensijas vecuma cilvēku integrāciju Daugavpils pilsētā. Projekta ietvaros tiks veidota  rokasgrāmata aktīvai un veselīgai dzīvei, kura saturēs noderīgu informāciju un padomus aktīvam un veselīgam dzīvesveidam.

Projekta aktivitāšu īstenošanā tiks piesaistīti biedrības „Psiholoģiskās korekcijas darbnīca „Veselības skola” speciālisti – psihologi.  Projekts  veicinās sociālās atstumtības riskam pakļauto Daugavpils pilsētas pārstāvju noderīgo prasmju iegūšanu un integrāciju sabiedrībā. Projekta dalībniekiem  jauna pieredze palīdzēs labāk saprast sevi un apkārtējos, iepazīstinās ar jaunām metodēm un sniegs ieguldījumu dalībnieku attīstībā un nākotnes mērķu sasniegšanā. Visi projekta ieplānotie pasākumi ir vērsti uz mērķa grupas pārstāvju attīstību, sociālo prasmju iegūšanu un integrāciju sabiedrībā. Noslēdzoties projektam, dalībnieki būs sevi apzinājušies kā līdzīgus apkārtējās sabiedrības un vienotas tautas locekļus. Viņiem būs vieglāk nodibināt kontaktus ar citiem cilvēkiem.

Papildus informācija:

Biedrība „ERFOLG”
Adrese: Cietokšņa iela 44, Daugavpils
Теlefons: 20371892, 65420019
erfolg@inbox.lv   www.erfolg.lv