Projekta „Iedvesmo paaudzi” ietvaros tika izveidots videostāsts

Projekta „Iedvesmo paaudzi” (līguma nr. 2013.EEZ/PP/1/MIC/070/036) ietvaros tika izveidots videostāsts, kurā tika iekļauti labās prakses piemēri par sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu un pirmspensijas un pensijas vecuma cilvēku integrāciju Daugavpils pilsētā. Video atspoguļotas projekta aktivitātes: treningi „Saskarsme un sadarbības kultūra”, „Emociju vadīšana”, „Antistress”, radošas nodarbības: „Sociālā gleznošana”, „Māla veidošana”, „Deju nodarbības”, „Teātra nodarbības”. Projekta dalībnieki dalījās savos iespaidos par projekta aktivitātēm un to nepieciešamību, sniegtajām iespējām socializēties, sadarboties.