„Iedvesmo paaudzi”

 Без имени

„Ir noslēdzies projekts „Iedvesmo paaudzi” līguma Nr. 2013.EEZ/PP/1/MIC/070/036

 

No 25.10.2014. līdz 25.09.2015. biedrība „ERFOLG” Daugavpilī īstenoja projektu „Iedvesmo paaudzi”. Projekta mērķis bija sekmēt Daugavpils pilsētas pirmspensijas un pensijas vecuma cilvēku, kā arī sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu noderīgo prasmju iegūšanai, motivācijai un integrācijai sabiedrībā, kā arī veicināt dialogu starp paaudzēm, motivēt dalībniekus sadarboties un kopā risināt aktuālas problēmas.

Projekta ietvaros sadarbībā ar biedrības „Psiholoģiskās korekcijas darbnīca „Veselības skola” speciālistiem tika organizēti treningi „Saskarsme un sadarbības kultūra”, „Emociju vadīšana”, „Antistress”, radošas nodarbības: „Sociālā gleznošana” (2 grupas), „Māla veidošana”(2 grupas), 5 māla darbnīcas, „Deju nodarbības” (2 grupas), „teātra nodarbības”.

2015.gada 23.oktobrī plkst. 12.00 tika organizēts noslēguma pasākums projekta „Iedvesmo paaudzi” dalībniekiem Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas dienas centrā Liepājas ielā 4. Pasākumā piedalījās projekta dalībnieki, kā arī pasākuma viesi un projektā iesaistītais personāls.

 Izlaiduma dalībniekiem bija iespēja uzstāties ar projekta laikā sagatavotiem radošiem darbiem un izpaust savu radošo potenciālu. Pasākuma laikā teātra nodarbību dalībnieki prezentēja projekta laikā sagatavotu priekšnesumu „Iepazīsti sevi!”.

Projekta dalībnieki uzstājās ar dejām „Ceriņi’, „Ziedi”, kuras tika sagatavotas deju nodarbību laikā.

Treniņu „Saskarsme un sadarbības kultūra”, „Emociju vadīšana”, „Antistress” dalībnieki uzstājās ar dziesmām. Dalībnieki organizēja izstādi no saviem darbiem, kuri tika izveidoti māla un sociālās gleznošanas nodarbībās. Bija vērojama mandalu un māla izstrādājumu izstāde.

Izlaiduma laikā visiem projekta dalībniekiem tika pasniegti diplomi un piemiņas balvas, kā arī projektā iesaistītajam personālam tika pasniegtas pateicības par sadarbību un ieguldīto darbu.

Pasākums bija aizraujošs gan projekta dalībniekiem, gan viesiem.

1 2 4

www.sif.gov.lv   www.eeagrants.lv  www.eeagrants.org

Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija. Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Latvijas valsts finansiālu atbalstu. Par publikācijas saturu atbild biedrība “ERFOLG”