Veiksmīgi startēja projekts „Dabas skola: Veselīga daba”

 

65ielu_vingro17vsk

 

Biedrība „Jaunatnes sporta biedrība „Ielu vingrošana”” sadarbībā ar Daugavpils 17. vidusskolu, biedrību „ERFOLG” un Latvijas Vides Aizsardzības Fonda atbalstu veiksmīgi realizē projektu ”Dabas skola: veselīga daba”.

ecologyProjekta mērķis ir popularizēt informāciju par vides aizsardzības problēmām un rosināt cilvēkus aizdomāties par vides piesārņojuma problēmām.

Projektā „Dabas skola: veselīga daba” piedalās iniciatīvā jauniešu grupa no dažādām skolām, kuras sastāvā ir 5. – 12. klašu audzēkņi. To vidū ir jaunieši no Daugavpils 17. vidusskolas, J. Pilsudska Daugavpils valsts poļu ģimnāzijas un Daugavpils 10. vidusskolas. Tie ir jaunieši, kas vēlas attīstīties, pilnveidoties un kuriem nav vienaldzīga vides aizsardzības problēma.

Projekta ietvaros dalībniekiem būs iespēja popularizēt videi draudzīgu dzīvesveidu, dažādus veidus kā var rūpēties par dabu un palīdzēt dzīvot zaļā un veselīgā apkārtnē. Jaunākā paaudze var paveikt nākotnē daudz vairāk vides labā, ja savlaicīgi viņiem to pasniegt. Tiks piesaistīta plaša mērķauditorija, no maziem bērniem līdz vecāka gadagājuma cilvēkiem, jo katrs cilvēks ikdienā saskaras ar dabu un apkārtējo vidi.

ekologijaDaugavpils novada iedzīvotāji tiks informēti par dažādām dabas aizsardzības un saglabāšanas veidiem, kas palīdz nākotnē rūpēties par apkārtni, jo mūsdienās diezgan maz cilvēku aizdomājas par dabas saglabāšanu un visādi kaitē tai. Lai spertu pirmo soli pretī videi draudzīgam dzīvesveidam, projekta ietvaros tiks organizētas aktivitātes, kas nodrošinās mērķauditorijas informēšanu par to un sekmēs videi draudzīgā dzīvesveida popularizēšanu.

Projekta ietvaros tiks organizētas dažādas nodarbības par vides piesārņojumu, dalībnieki tiks iepazīstināti ar putnu būrīšu nozīmīgumu un kopšanu, to pareizu izgatavošanu, tiks organizēta nodarbība un diskusija par atjaunojamo dabas resursu izmantošanu Latvijā, tiks organizēta ekskursija uz Skrudalienas SIA „AD Biogāzes staciju”, kā arī projekta dalībnieki dosies uz atkritumu poligonu „Cinīši”, kur viņiem tiks sniegta informācija par to, kā pareizi šķirot atkritumus un par šķirošanas nozīmi. Tiks organizēta ekskursija uz DU „Ekoloģijas institūts”, kur projekta dalībnieki uzzinās par ekoloģiju, kā arī par „Ekoloģijas institūtu”, to darbības virzienu, par dabas aizsardzības projektiem. Ir paredzēta arī tikšanās ar dabas izglītības centra speciālistiem no Rāznas nacionālā parka Latgales reģiona. Rāznas nacionālā parkā projekta dalībniekiem tiks organizēta ekskursija, lai iepazīstinātu viņus ar Latgales floru un faunu.