Astotā nacionālo minoritāšu biedrību pārstāvju tikšanās

sif-kras-eezwww.sif.gov.lv   www.eeagrants.lv  www.eeagrants.org 

Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija.

Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Latvijas valsts finansiālu atbalstu.

Par publikācijas saturu atbild biedrība “ERFOLG”

 

DSC05830Biedrībā „ERFOLG” tika rīkota jau astotā nacionālo minoritāšu biedrību pārstāvju tikšanās

Projekta “Etnisko minoritāšu integrācija Latgales reģionā: NVO sadarbības iespējas problēmjautājumu risināšanā” (līguma Nr.2013.EEZ/PP/2/MEC/034/049) ietvaros 2015.gada 22.jūlijā plkst. 15:00. tika rīkota nacionālo minoritāšu pārstāvju tikšanās, lai biedrības risinātu kopīgus problēmjautājumus. Biedrības „ERFOLG” priekšsēdētāja Olga Jesse atklāja tikšanos un darba kārtību.

DSC05825Uz biedrību pārstāvju tikšanos tika uzaicināts NVO atbalsta iespējas Latgales plānošanas reģiona ES struktūrfondu Informācijas centra, ES struktūrfondu informācijas centra informācijas vadības speciālists Oskars Zuģickis, kurš sniedza informāciju par Latgales NVO programmu 2014.-2015. gadam. Stāstīja, ka uz projektu pieteikumu iesniegšanas termiņu 2015. gada 26. janvāri projektu pieteikumus personīgi iesniedza: Daugavpilī – ”Dienvidlatgales NVO atbalsta centrā” – 27, Preiļos – “Preiļu NVO centrā” – 13, Rēzeknē – Rēzeknes augstskolā – 15, pa pastu “Preiļu NVO centrā”  – 12. Kopā 67 projektu pieteikumi.  Vērtēšanas eksperti: Oskars Zuģickis – Daugavpils, Inga Drele – Rēzekne, Ineta Liepniece – Preiļi un Valdis Kudiņš – Rīga. IMG_20150722_152244Oskars Zuģickis stāsta, ka katrs projekta realizētājs ir  laimīgs divas reizes: pirmo, kad saņem atbalsta apstiprinājumu projektam, un otrreiz, kad iesniedz tā atskaiti. O.Zuģickis sniedza informāciju par 2015.gada mazo projektu konkursu Latgales nevalstiskajām organizācijām. Konkursa īstenošana norit saskaņā ar LR Kultūras ministrijas konkursa „Par atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu pilsoniskās sabiedrības attīstības un starpkultūru dialoga jomā” rezultātiem. Konkursa rīkotājs ir LR Kultūras ministrija, konkursa organizētājs Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs, konkursa finansētājs: Latvijas valsts. NVO projektu konkursa mērķis ir veicināt pilsoniskās sabiedrības iniciatīvu attīstību un iedzīvotāju līdzdalību, sniedzot atbalstu Latgales plānošanas reģiona nevalstiskajām organizācijām un veicinot to savstarpēju sadarbību, kā arī atbalstīt reģiona mazākumtautību nevalstiskās organizācijas. Projektus var iesniegt: – pa pastu līdz 2015. gada 3. septembrim (pasta zīmogs) jānosūta Dienvidlatgales NVO atbalsta centram uz adresi Parādes iela 1, Daugavpils, LV-5401. Uz aploksnes jānorāda: projektu konkursam “ Latgales NVO projektu programma” . Personīgi līdz 2015. gada 3.septembrim plkst. 16:00. Daugavpilī: ”Dienvidlatgales NVO atbalsta centrā” (DNVOAC). Kopīgi tika izskatīti 2014.gada programmas piemēri. Tika atrunāti pieteikuma veidlapas aizpildīšanas būtiskākie pieturas punkti un sniegta atbildes uz biedrību pārstāvju interesējošiem jautājumiem. Plašāk par nosacījumiem, kas jāievēro, iesniedzot un īstenojot projektu iesniedzējiem, Oskars Zuģickis izdalīja Latgales mazo projektu programmas nolikumus, sniedza informāciju par projektu vērtēšanas kārtību un projektu neattiecināmajām izmaksām.

IMG_20150722_151123Tika izskatītas kopīgu projektu izstrādes iespējas, noteiktas katras biedrības stiprās puses. Biedrību pārstāvji izteica savas idejas kopīgu mērķu izstrādei: 18.Novembra svinības, Jaungada balle, ielu svētku tradīcijas izveide, kultūras, dzejas un mūzikas vakari, diskusijas, semināri, projektu izstrādes apmācības, izlases, u.c.

DSC05813Olga Jesse sniedza informāciju par Daugavpils domes „Sabiedrisko organizāciju atbalsta fonda” projektu iesniegšanas termiņiem. Biedrības saņēma detalizētu informāciju par to, kur var atrast nolikumu un iesnieguma veidlapu (mājas lapa www.daugavpils.lv). O.Jesse stāstīja, ka projekta iesniegšanas termiņš ir 01.09.2015. Tāpat sniedza informāciju par par finansējuma saņemšanas kārtību: projekta apstiprinājuma e-pastu, iesnieguma aizpildīšanu, iesniegšanu domē, atskaitēm, vizuālo materiālu (bildes, video) iesniegšanu.

DSC05823O.Jesse sniedza informāciju par to, ka Starptautiskajā Jaunatnes dienā 12.08.2015. Daugavpilī plkst. 10.30 Saules ielā 37, tiks atklāts publiskais grāmatu skapis. Pasākumā piedalīsies pārstāvji no Daugavpils pilsētas domes, Daugavpils jaunatnes departamenta, Latgales Centrālās bibliotēkas, bērnu žurnāla „Privetik”, Daugavpils Universitātes žurnāla „Lai top”. O.Jesse aicināja biedrību pārstāvjus piedalīties šajā akcijā grāmatu skapja izveidē ziedojot savas grāmatas vai savstarpēji apmainoties, sniedza informāciju par grāmatu skapja nepieciešamību, ziedotajām iedzīvotāju un pašvaldības iestāžu grāmatām, kā arī par bookkrosinga kustību pasaulē.

Biedrības „ERFOLG” priekšsēdētāja Olga Jesse