Nacionālo minoritāšu biedrību pārstāvju tikšanās Daugavpils domē

image002daug_pilsetas_dome

Nacionālo minoritāšu biedrību pārstāvju tikšanās Daugavpils domē projekta „Etnisko minoritāšu integrācija Latgales reģionā: NVO sadarbības iespējas problēmjautājumu risināšanā” ietvaros (līguma Nr.2013.EEZ/PP/2/MEC/034/049)

DSC021362015.gada 18. februārī plkst.15.00 Daugavpils Domē notika jau trešā nacionālo minoritāšu biedrību pārstāvju tikšanās, kuru vadīja Domes lietu pārvaldniece Olga Jesse. Tikšanās laikā Daugavpils nacionālo biedrību pārstāvji darba kārtībā izskatīja vairākus patreiz aktuālus jautājumus. O.Jesse sniedza informāciju par konkursiem un aktivitātēm, kurās var piedalīties biedrības. Tika runāts par Daugavpils domes izsludināto konkursu “740 labie darbi Daugavpils pilsētai”, kurš veltīts Daugavpils 740.gadu jubilejai, kā arī  par pašvaldības programmu „Sabiedrisko organizāciju atbalsta fonds”. Biedrības tika informētas par iespēju iesniegt projektu pieteikumus Daugavpils domei līdz 1.aprīlim.

DSC02127Tika apspriesti jautājumi par atlases skati Līvānos starptautiskajam folkloras festivālam “Baltica 2015”, kur tikšanās dalībnieki apsprieda organizatoriskos jautājumus par došanos uz Līvāniem 21.03.2015.g. un atlases kritērijiem. Biedrību pārstāvjiem tika sniegta informācija un iesniegumi par neformālās izglītības skolu nacionālo minoritāšu bērniem projekta „Etnisko minoritāšu integrācija DSC02153Latgales reģionā: NVO sadarbības iespējas problēmjautājumu risināšanā” ietvaros, kura tiks organizēta biedrībā „ERFOLG” no 06.07.2015.g.līdz 24.07.2015.g. O.Jesse sniedza izsmeļošu informāciju par biedrību Sabiedriskā labuma statusa iegūšanas iespējām un prioritātēm, tikšanās dalībnieki atzina, ka izskatīs tā iegūšanas iespējas. „Latvijas-Baltkrievijas sadraudzības biedrības” priekšsēdētāja vietnieks Staņislavs Volodjko pasniedza O.Jessei ar Daugavpils pilsētas domes programmas „Sabiedrisko organizāciju atbalsta fonds” atbalstu nesen izdoto dziesmu izlasi, visi klātesošie varēja apskatīt un smelties iedvesmu, lai īstenotu savas idejas. Sadarbība veiksmīgi turpinās. Nākošā tikšanās tiks organizēta 2015.gada 18.martā.

DSC02140www.sif.gov.lv   www.eeagrants.lv  www.eeagrants.org
Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija. Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Latvijas valsts finansiālu atbalstu.  Par publikācijas saturu atbild biedrība “ERFOLG”