„Es – Latvijas roms”

www.sif.lv

www.eeagrants.lv

www.eeagrants.org

Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija.

Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Latvijas valsts finansiālu atbalstu.

Par publikācijas saturu atbild čigānu kultūras un attīstības biedrība “ME ROMA”

No 01.08.2013. – 31.07.2014. Daugavpilī, čigānu kultūras un attīstības biedrība “ME ROMA” kopā ar biedrību “ERFOLG” un EEZ finanšu instrumenta un Latvijas valsts finansiālu atbalstu īstenos projektu „Es – Latvijas roms”.

Projekta mērķis ir veicināt romu integrāciju sabiedrībā, mazinot romu diskriminācijas pakāpi, veicināt sabiedrības toleranci pret šīs tautības pārstāvjiem un vienotas sabiedrības apziņas nostiprināšanu Latgales reģionā.

Galvenās projekta aktivitātes ir romu un latviešu kultūras, vēstures vakaru rīkošana, latviešu un romu valodas apmācīšana, radošo amatniecības darbnīcu organizēšana, koncertu rīkošana romu un latviešu svētkos u.c.

Projekts palīdzēs sasniegt pozitīvus rezultātus romu kultūrpasākumu organizēšanas jomā, veicināt pozitīvo attieksmi pret romu tautības pārstāvjiem reģionā, kā arī sadarbību starp romu kopienu un sabiedrību. Attīstīt vienotību un sekmēt iecietību sabiedrības vidū, īpaši, lai veicinātu sociālo saliedētību un dialoga attīstību starp dažādas tautības un kultūras pārstāvjiem.

 

Papildus informācija:

marobela@inbox.lv

sekretare@erfolg.lv

tel: +371 28885467, +37120371892, 65420019