Noslēdzās projekts “EUROVISION”

1_minlogo - Turkey


Noslēdzās jauniešu apmaiņas projekts

„EUROVISION – Youth Performance”.

Biedrība „ERFOLG” sadarbībā ar biedrībām Ida-Virumaa noorte sakslaste uhing no Igaunijas, biedrību Stowarzyszenie Młodzieżowych Inicjatyw Twórczych “CREATOR” no Polijas un jauniešu biedrību Youth Access Association (Turcija) ar programmas „Jaunatne darbībā” atbalstu Daugavpilī organizēja jauniešu apmaiņas projektu „EUROVISION – Youth Performance”. Projektā piedalījās 21 jaunieši, kuriem bija iespēja iepazīties ar teātra mākslu, kā arī uzzināt par ES stratēģiju 2020.

zīmējam, strādājam komandās 2Paša projekta nosaukums – „EUROVISION – Youth Performance” – sniedz izpratni par projekta mērķiem. Galvenā projekta ideja ir jauniešu iepazīšanās ar teātra mākslu, galvenokārt, ar hepeningiem un performancēm, kā arī iepazīšanās ar ES stratēģiju 2020 – it īpaši jauniešu lomu šajā stratēģijā, lai tā piepildītos, kā arī Eiropas pilsonību. Projekta galvenais mērķis bija hepeningu un performances sagatavošana un realizācija Daugavpils pilsētas centrā. Bet galvenā šo uzvedumu ideja bija parādīt jauniešu lomu ES stratēģijā 2020.

Projekta laikā tika rīkoti starpkultūru vakari, kuru laikā dalībnieki varēja iepazīties ar Latvijas, Polijas, Igaunijas un Turcijas kultūrām. Katras valsts pārstāvju uzdevums bija sagatavot prezentāciju, kurā tie iepazīstināja citus ar savu valsti un tās tradīcijām – ēdieniem, dejām, dziesmām utt.

pēc hepeningiemDienas laikā tika rīkotas praktiskās iepazīšanās ar performancēm un hepeningiem, diskusijas par Eiropas pilsonību un ES stratēģijā 2020 – kāda ir jauniešu loma šajā stratēģijā, lai tā piepildītos, iepazīšanās ar Youthpass sertifikātu, Daugavpils pilsētas kultūras objektu apmeklēšana, kā arī daudzi citi radoši grupu darbi.

Viena projekta diena tika veltīta hepeningiem. Tā kā ES stratēģijas 2020 viens no galvenajiem mērķiem ir neformālās izglītības popularizēšana, šajā dienā jaunieši rādīja tieši ar šo tēmu saistītus hepeningus, kuros varēja piedalīties jebkurš interesents. Cita projekta diena bija veltīta performancēm. Diskusiju laikā jaunieši uzzināja, ka viens no galvenajiem ES stratēģijas 2020 mērķiem, kas ir cieši saistīts ar jauniešiem, ir jauniešu bezdarbs. Tieši tāpēc dalībnieki sagatavoja performanci, kuras laikā katram dalībniekam tika iedalīta konkrēta profesija.

Projekta noslēgumā bija skaidri saprotams, ka galvenie projekta mērķi tika īstenoti: jaunieši iepazinās ar teātra mākslu, realizēja performanci un hepeningus, uzzināja, kas ir ES stratēģijas 2020 un kāda ir jauniešu loma tajā, dalībnieki labi pavadīja laiku un sadraudzējās.

Dalībnieku iespaidi par pilsētu un projektu:

Irīna (Daugavpils)

„Šādi projekti ir ļoti vajadzīgi, jo tie sekmē jauniešu aktivitāti. Komunicējot ar citiem dalībniekiem, es guvu visnotaļ interesantu informāciju par citu valdu dalībnieku mentalitāti. Toties citi dalībnieki varēja daudz ko uzzināt par latviešiem”.

Justīne (Polija, Gdaņska)

„Man ļoti patika šī pilsēta. tā ir daudz mazāka nekā mana dzimtā pilsēta, tāpēc tā ir daudz klusāka un mājīgāka. Esmu priecīga, ka šajā pilsētā ir ļoti daudz sportisku un aktīvu organizāciju, jo arī pati nodarbojos ar zirgu sacīkšu sportu.”

Okans un Sila (Turcija)

„Šī ir ļoti neparasta pilsēta, jo salīdzinot ar mūsu, tā ir ļoti mājīga. Mūsu pilsētā ir ļoti daudz trokšņu un tūristu, un pārsvarā tūristiskās infrastruktūras strādā visu diennakti. Daugavpilī tik tiešām ir ļoti klusi un maz cilvēku”.

Vladislavs (Igaunija)

„Daugavpilī esmu jau otro reizi, tāpēc droši varu teikt, ka pilsētā ir jūtamas pozitīvas izmaiņas.”

Intervijas beigās visi dalībnieki ar prieku izteica vēlmi atbraukt vēlreiz uz šo pilsētu un piedalīties citā projektā.
Sagatavoja: Inese Āboliņa

Biedrība «Erfolg»
Cietokšņa 44, Daugavpils,
LV-5401, Latvija
Tel: 65420019, 20371892.
E-pasts: erfolg@inbox.lv
www.erfolg.lv