Ir veiksmīgi noslēdzies projekts „Iedvesmo paaudzi”!

Без имени

Ir veiksmīgi noslēdzies projekts „Iedvesmo paaudzi”!

( līguma numurs 2013.EEZ/PP/1/MIC/070/036 )

 

Projekts risināja sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu un pirmspensijas un pensijas vecuma cilvēku problēmjautājumus. Šis aktivitāšu komplekss apvienoja gan vecākās, gan jaunās paaudzes pārstāvjus. Projekta īstenotājs tālākai projekta un savas darbības realizēšanai plāno izmantot tādus ienākumus kā biedru nauda, kā arī piesaistīt citus resursus (pārsvarā projektu konkursi) un brīvprātīgo darbu.

Projekta mērķis bija sekmēt Daugavpils pilsētas pirmspensijas un pensijas vecuma cilvēku, kā arī sociālas atstumtības riskam pakļauto jauniešu noderīgo prasmju iegūšanai, motivācijai un integrācijai sabiedrībā, kā arī veicināt dialogu starp paaudzēm, motivēt dalībniekus sadarboties un kopā risināt aktuālas problēmas. Kopā bija organizētas 159 nodarbības, kurās tika iesaistīti 157 jaunieši un 137 pirmspensijas un pensijas vecuma cilvēki, kopā 294 mērķa grupas pārstāvji.

Projekta aktivitātes palīdzēja dalībniekiem nodibināt jaunus kontaktus, iegūt jaunas zināšanas un tādā veidā dalībnieki tika motivēti būt par pilsoniski aktīviem sabiedrības locekļiem un iesaistīties arī citās aktivitātēs un pasākumos.

Projekta ietvaros tika organizētas aktivitātes jauniešiem un pirmspensijas un pensijas vecuma cilvēkiem, kuras veicināja sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu integrāciju sabiedriskajos procesos un motivēšanu iegūt noderīgas zināšanas, kuras viņi varēs izmantot arī turpmākajā dzīvē. Projekta ietvaros tika veicināts dialogs starp paaudzēm, dalībnieki tika motivēti sadarboties. Projekta realizācija veicināja dalībniekos aktivitāti un sniedza viņiem iespēju iegūt jaunas prasmes. Pēc dalības projektā un jauno zināšanu iegūšanas projekta dalībniekiem cēlās pašapziņa un līdz ar to viņiem tagad būs vieglāk iekļauties apkārtējā sabiedrībā.

Projekta ietvaros tika radīta filma „Iedvesmo paaudzi”, labas prakses piemērs un rokasgrāmata, kur galvenā tēma ir veselīgs dzīvesveids.

Pateicoties projektam mērķa grupas pārstāvjiem tika sniegta palīdzība pilnveidot un realizēt sevi dzīvē caur radošam nodarbībām un aktīvu dzīvesveidu.

Projekta partnera pieredze sociālās rehabilitācijas pasākumu kompleksa realizēšanā ļoti palīdzēja projekta īstenotājam darbā ar mērķa grupas pārstāvjiem. Kopumā partnerība bija ļoti veiksmīga, jo palīdzēja sasniegt projekta mērķus un uzdevumus. 

 

Biedrība „ERFOLG”

Adrese: Cietokšņa iela 44, Daugavpils

Теlefons: 20371892, 65420019

erfolg@inbox.lv     www.erfolg.lv

 

www.sif.gov.lv   www.eeagrants.lv  www.eeagrants.org  Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija. Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Latvijas valsts finansiālu atbalstu. Par publikācijas saturu atbild biedrība “ERFOLG”